КЗДО № 1 "Струмочок" Верхньодніпровської міської ради
Права дитини

Права кожної людини закінчуються там, депочинаються права іншої, і кожна людина повинна поважати права іншоїлюдини.
(Посібник для початкового вивчення прав людини "Перші кроки”)

Всі люди на Землі мають рівні права та свободи. Ці права закріпленіЗагальною Декларацією прав людини, що прийнята Генеральною Асамблеєю00Н в 1948 році.

Ваша дитина, як і будь-яка інша людина, має рівні людські права.

Права дитини закріплені Конвенцією про права дитини, що проголошенаГенеральною Асамблеєю 00Н 20. 02.89 р.


 

КОЖНА ДИТИНАМАЄ ПРАВО:

 

 • на рівень життя, необхідний для фізичного, розумового,духовного, морального та соціального розвитку;
 • на захист здоров'я та медично-санітарне обслуговування;
 • на захист від поганого поводження, від відсутності турботиз боку батьків, або тих, хто забезпечує за ними догляд;
 • на захист від жорстоких, нелюдських або принижуючихдостоїнство людини видів поводження чи покарання;
 • на захист від будь-якого покарання;
 • на захист від сексуальних домагань;
 • на проживання з батьками та на підтримку контакту збатьками у разі їх розлучення;
 • на вільне висловлювання поглядів з усіх питань, щостосуються життя;
 • на свободу думки, совісті, віросповідання;
 • на особисте життя, на недоторканність житла, таємницюкореспонденції.

Коли правадитини порушуються

 • Коли не забезпечена ЇЇ безпека для життя та здоров'я
 • Коли її потреби ігноруються
 • Коли по відношенню до дитини спостерігаються випадкинасильства або приниження
 • Коли порушується недоторканність дитини
 • Коли дитину ізолюють
 • Коли дитину залякують
 • Коли вона не має права голосу при прийнятті важливого длясім'ї рішення
 • Коли вона не може вільно висловлювати свої думки і почуття
 • Коли її особисті речі не є недоторканими
 • Коли її використовують в конфліктних ситуаціях з родичами
 • Коли дитина стає свідком приниження достоїнства інших людей

Діти в суспільстві найбільш уразливі
Діти, права яких порушуються, часто стають соціально і психологічнодезадаптованими.

Якреагує дитина на порушення її прав?

 •  Їй стає важко спілкуватися з однолітками ідорослими (вона грубить, блазнює, б'ється, замикається в собі і т.д.).
 •  ЇЇ турбує особиста безпека і любов до неї.
 •  Вона часто буває в поганому настрої.
 •  Може втекти з дому.
 •  Може приймати наркотики або алкоголь.
 •  Може робити спроби суїциду (замаху на своє життя}.

Щобатьки можуть зробити для своєї дитини?


 • Пам'ятати, що дитина - це окрема особистість, яка має своївласні почуття, бажання, думки, потреби, які належить поважати.
 • Забезпечити її фізичну безпеку. Впевнитися, що вона знаєтелефони 01, 02, 03, 04, імена та телефони близьких родичів і сусідів.
 • Навчити її казати "Ні", навчити захищатися, вміти поводитисебе безпечно.
 • Негайно припинити фізичну і словесну агресію по відношеннюдо неї та до інших людей.
 • Знайти час для щирої розмови з дитиною кожного дня.Ділитися з дитиною своїми почуттями і думками.
 • Пам'ятати про її вік та про те, що вона має особистісніособливості.
 • Залучати її до обговорення тих сімейних проблем, які можутьбути для неї доступними.
 • Залучати дитину до створення сімейних правил.

 

Пам’ятайте!
ДИТИНА БУДЕ ПОВАЖАТИ ПРАВА ІНШИХ ЛЮДЕЙ, ЯКЩО ЇЇ ПРАВА БУДУТЬПОВАЖАТИСЯ, ЯКЩО ВОНА САМА БУДЕ СКЛАДАТИ ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ І НЕСТИ ЗАНИХ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ


Де я можубільше дізнатися про права своїх дітей?
Загальна Декларація прав людини, прийнята Генеральною Асамблеєю 00Н10.12.1948р.
Конвенція про права дитини, прийнята Генеральною Асамблеєю 00Н20.02.89р.
Перші кроки. Посібник для початкового вивчення прав людини.
Настільна книга для молоді «Твої права». Міжнародналіга прав дітей та молоді. Київ-1999р.
Комітет сприяння захисту прав дитини, м. Київ, тел. 295-26-96
Всеукраїнський комітет захисту прав людини.
м. Київ, пров. Шевченко,13/21-В. к. 8, тел. 228-87-83
Міжнародний Гуманітарний Центр «Розрада», тел.234-83-68

ЗА МАТЕРІАЛАМИ УКРАЇНСЬКОЇ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ РИНКОВИХ РЕФОРМ