Дніпровський КДНЗ № 1 "Струмочок"
Прозорість та інформаційна відкритість закладу

  • Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами

/uploads/editor/1624/485419/sitepage_71/files/umovi_dlya_osoblivih22222222.pdf

 

Копії установчих документів закладу освіти – юридичної особи

 

1.Рішення 23 сесії 5 скликання Дніпровської територіальної громади від 17.10.2008 року №180/1-23/У "Про створення юридичної особи Дніпровського дошкільного навчального закладу №1 "Струмочок"

/uploads/editor/1624/485419/sitepage_71/files/pro_stvorennya_yuridichnoi_osobi_dosh_navch__1_.pdf

 

2.Свідоцтво про атестацію Дніпровського дошкільного навчального закладу №1 "Струмочок"

/uploads/editor/1624/485419/sitepage_71/files/svidoctvo_pro_atestaciyu.pdf

 

3. Наказ відділу освіти Верхньодніпровської РДА від 29.12.2016р. №286 "Про зміну назви Дніпровського дошкільного навчального закладу №1 "Струмочок"

/uploads/editor/1624/485419/sitepage_71/files/pro_zminu_nazvi_dosh_zak.pdf

 

4.Рішення 14 сесії 7 скликання Дніпровської територіальної громади від 06.12.2016р. №98-14/VII "Про затвердження Статуту Дніпровського комунального дошкільного навчального закладу №1 "Струмочок" (нова редакція)

/uploads/editor/1624/485419/sitepage_71/files/pro_zatverdzhennya_statusu_kdnz_strumochok.pdf

 

5. Копія Статуту

/uploads/editor/1624/485419/sitepage_71/files/statut_strumochok.pdf

 

6. Відомості з Єдиного державного реєстру підприємств та організації України

/uploads/editor/1624/485419/sitepage_71/files/kdnz_strumochok.pdf

 

7.Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

/uploads/editor/1624/485419/sitepage_71/files/vipiska_edinogo_dnrzhavnogo_reestru_yuridichnih_osib.pdf

 

8.Наказ відділу освіти Верхньодніпровської РДА від 22.12.2016р. №215-к/тр "Про внесення змін до наказу №267-к від 31.12.2013р. "Про переведення на іншу посаду Андрієнко Н.Б.

/uploads/editor/1624/485419/sitepage_71/files/pro_vnesennya_zmin_do_nakazu_pro_perevedennya_na_inshu_posadu.pdf

 

 

Копії документів, що засвідчують право власності

чи користування основними засобами для здійснення освітнього процесу на строк,

необхідний для завершення повного циклу освітньої діяльності

 

 

 

 

1.Витяг з Державного кадастру про земельну ділянку

/uploads/editor/1624/485419/sitepage_71/files/vityag_z_derzhavnogo_zemlyanogo_kadastru_pro_zemlyanu_dilyanku.pdf

 

2.Рішення 27 сесії 7 скликання "Про затвердження переліку об'єктів нерухомого майна комунальної власності Дніпровської територіальної громади

/uploads/editor/1624/485419/sitepage_71/files/rishennya_pro_zatverdzhennya_neruhomogo_mayna.pdf

 

 

 

 

Копії документів про відповідність приміщень

та матеріально-технічної бази санітарним нормам,

вимогам правил пожежної безпеки, нормам з охорони праці

 

 

 

1. Декларація відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства 

/uploads/editor/1624/485419/sitepage_71/files/deklaraciya_vidpovidnosti_materialno_tehnichnoi_bazi_vimogam_zakon.pdf 

 

2.Декларація відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань пожежної безпеки

/uploads/editor/1624/485419/sitepage_71/files/deklaraciya__vidpovidnosti_materialno_tehnichnoi_bazi_subek_kospodaryuv.pdf

 

3.Акт №100, складений за результатами планової (позапланової) перевірки щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки

/uploads/editor/1624/485419/sitepage_71/files/akt_schodo_doderzhennya_subek_gospodaryuvannyam__tehnolog_i_pozhezhnoi_bezpeki.pdf

 

4. Інформація щодо організації роботи з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у Дніпровському комунальному дошкільному навчальному закладі №1 "Струмочок"

/uploads/editor/1624/485419/sitepage_71/files/schodo_organizac__roboti_z_pitan_ohoroni_praci_1.pdf

 

 

 

5. Копія наказу завідуючої дошкільного навчального закладу "Про проведення навчання й перевірку знань з безпеки життєдіяльності працівників ДКДНЗ №1 "Струмочок"

/uploads/editor/1624/485419/sitepage_71/files/prerevirka_znan_z_teh_bez.pdf

 

 

6. Протокол засідання комісії з перевірки знань з охорони праці та безпеки життєдіяльності

/uploads/editor/1624/485419/sitepage_71/files/protokol_specialnogo_navchannya_ta_perevirki_znan_za_programoyu_pozhezhnoi_bezpeki.pdf

 

7. Копії посвідчення завідуючої Дніпровським КДНЗ №1 "Струмочок" про перевірку знань з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності

 

 

 

Відомості про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення освітньої діяльності, необхідного для виконання державного стандарту освіти відповідного рівня

 

 

1. Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які відвідують заклад

/uploads/editor/1624/485419/sitepage_71/files/licenzovaniy_obsyag_2.pdf

 

2. Загальна інформація про кадрове забезпечення освітньої діяльності Дніпровського КДНЗ №1 "Струмочок"

/uploads/editor/1624/485419/sitepage_71/files/informaciya_pro_kadrove_zabezpechennya.pdf

 

3.Інформація про якісний склад педагогічних працівників. Списки працівників 2017р.

/uploads/editor/1624/485419/sitepage_71/files/yakisniy_skad_ped_rpacivnikiv_2.pdf

 

4. Штатний розпис

/uploads/editor/1624/485419/sitepage_71/files/shtatniy_rozpis_2.pdf

 

5. Створення умов закладу для навчання осіб з особливими освітніми потребами

/uploads/editor/1624/485419/sitepage_71/files/stvorennya_zakladu_dlya_osib_z_vadami.pdf

 

6. Робочий навчальний план Дніпровського дошкільного навчального закладу №1 "Струмочок" на 2017-2018

/uploads/editor/1624/485419/sitepage_71/files/roboch_navch.pdf

 

 

 

 

 

Відомості про кількісні та якісні показники 

матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності, 

необхідного для виконання державного стандарту освіти відповідного рівня

 

1. Інформація про загальну площу приміщень, що використовуються у навчанні 

/uploads/editor/1624/485419/sitepage_71/files/informaciya_pro_zagalnu_ploschu_primischen_scho_vikoristovuyutsya_u_navchanni.pdf

 

2. Відомості про кількісні та якісні показники матеріально технічного забезпечення освітньої діяльності

/uploads/editor/1624/485419/sitepage_71/files/vidomosti_pro_kilkisni_na_yakisni_pokazniki_materialnogo_tehnichnogo_zabezpechennya_2.pdf

 

 

 

Відомості про навчально-методичне забезпечення та інформаційне забезпечення освітньої діяльності, необхідного для виконання державного стандарту освіти відповідного рівня

 

 

1. Відомості про навчально- методичне забезпечення освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти у КДНЗ №1 "Струмочок"

/uploads/editor/1624/485419/sitepage_71/files/vidomosti_pro_navchalno_metodichne_zabezpechennya_2.pdf

 

2.Інформація щодо наявного обладнання, навчально-наочних посібників та іграшок у групах дошкільного віку

/uploads/editor/1624/485419/sitepage_71/files/informaciya_schodo_nayavnogo_obladnannya.pdf